info@meetlaaghalen.nl 06-21 86 01 01

Vertrouwenspersoon

Bij Meet hebben we een Ingrid Zandbergen van Bureau Zandbergen als vertrouwenspersoon. Zij is er in principe voor iedereen binnen de organisatie en kan helpen bij het oplossen van problemen en conflicten. Ze is het aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie. Verder kan je bij haar terecht bij vermoeden van een misstand. Tevens is ze aanspreekpunt voor medewerkers die in de arbeidsrelatie in een conflict zijn gekomen waarbij het niet lukt een oplossing te vinden.

Ingrid verteld: “veel gedragingen of gedachten zijn vaak minder ‘gek’ dan men eerste instantie denkt. Veel gedachten, opvattingen of meningen zijn vaak gelijk aan die van anderen zonder dat we ons dat bewust zijn. Bij mij kun je je verhaal kwijt, je hart luchten en gaan we samen ontdekken of je er iets aan wil doen en wat je er aan kunt of wilt doen”.

Het woord “vertrouwenspersoon” zegt het al: het gesprek is ten alle tijden vertrouwelijk!

Telefoon: 06-26685100
Mail: info@bureauzandbergen.nl
Website: www.bureauzandbergen.nl