info@meetlaaghalen.nl 06-21 86 01 01

Voor wie

De Beukenhorst is een woonvorm voor meiden die niet thuis kunnen wonen om verschillende redenen. Veel van de jeugdigen hebben een belast verleden en/of beperkingen/stoornissen zoals ADHD, stoornissen in het autistisch spectrum (ASS), hechtingsproblematiek, angststoornissen, PTSS. Ook sociale beperkingen, gedragsstoornissen, cognitieve beperkingen en/of een leerachterstand kunnen een rol spelen. Er verblijven meiden van de 12 en 18 jaar. Er kan zowel sprake zijn van een vrijwillige plaatsing als van een plaatsing in een gedwongen kader, zoals wanneer er sprake is van een OTS met machtiging uithuisplaatsing. Het is mogelijk om meerdere jeugdigen uit een gezin tegelijkertijd te plaatsen. Er is plek voor 6 meiden.

Het streven van de Beukenhorst is om zorg op maat te bieden. Dit om iedere jeugdige een kans te geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Bij deze woonvorm begint het bij onvoorwaardelijke acceptatie van iedere meid die komt wonen. Er is een voorspelbare dagelijkse routine en vaste regels en afspraken. Het leren vanuit een veilige en duidelijke thuishaven zijn de bouwstenen voor de toekomst. Op de Beukenhorst hebben we natuurlijk bepaalde gebruiken (onze waarden en normen). Elke dag eten we samen aan tafel (in het weekend wel ‘ns stiekem voor de tv). Daar wordt bij gekletst over de dag, plannen voor het weekend worden besproken en leuke verhalen worden verteld. Ook hebben we een kookschema. Iedereen kookt één keer in de week, je mag dan zelf bepalen wat! Verder houdt iedereen zijn eigen kamer netjes. Het spreekt voor zich dat je respect hebt voor elkaar en elkaars spullen.

De Beukenhorst is een vrij nieuw pand. Alle kamers zijn ruim met veel zonlicht. De woonkamer en keuken zijn gezellig ingericht en er hangt een gemoedelijke sfeer. Er zijn zes kamers waarin altijd een bed, bureau en een kast staat. Voor de rest kunnen de meiden hun kamer zelf (met behulp van begeleiding) gezellig maken. Twee kamers hebben een eigen badkamer en vier kamers hebben een gedeelde badkamer.

De Beukenhorst heeft het streven om te zorgen dat de meiden zich zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen naar een zelfstandige toekomst. Mocht dit op 18 jarige leeftijd nog niet helemaal gelukt zijn dan heeft De Beukenhorst een nauwe samenwerking met verschillende partijen waardoor er vervolg trajecten mogelijk zijn.

Uitsluitingscriteria

Er zijn enkele beperkingen of stoornissen die een contra indicatie vormen voor een plaatsing bij de Beukenhorst, de zogenaamde uitsluitingscriteria.
De uitsluitingscriteria/contra-indicaties voor plaatsing die te allen tijde gelden, ook gedurende de plaatsing, zijn:

 • Het hebben van een psychose
 • Jeugdigen met oncontroleerbaar “acting out” gedrag
 • Automutilatie
 • Verslaving
 • Zeer ernstig en meervoudig gehandicapte jeugdigen
 • Lichamelijk beperkte jeugdigen die genoodzaakt zijn in een rolstoel te zitten
 • Down syndroom
 • Doof-blinde jeugdigen
 • Jongeren onder de vijf jaar en boven de 25
 • Tienermoeders
 • Andere factoren die een plaatsing met de huidige geplaatste jeugdigen kunnen bemoeilijken

Meer informatie of aanmelden?