info@meetlaaghalen.nl 06-21 86 01 01

Voor wie

Er is plaats voor 13 jeugdigen. De doelgroep van Meet bestaat uit jeugdigen (jongens en meisjes) met een leeftijd tussen de 5 en 18 jaar. In het geval van een crisisplaatsing is het mogelijk om de leeftijdsgrens te verlagen naar nul. Er kan zowel sprake zijn van een vrijwillige plaatsing als van een plaatsing in een gedwongen kader, zoals wanneer er sprake is van een OTS met machtiging uithuisplaatsing. Het is mogelijk om meerdere jeugdigen uit een gezin tegelijkertijd te plaatsen. Meet werkt nauw samen met De Beukenhorst, alwaar jongeren begeleid richting zelfstandigheid wonen. Dit maakt dat er ook een doorstroommogelijkheid is voor jongeren die toe zijn aan de volgende stap.

Veel van de kinderen/jeugdigen die bij Meet wonen hebben een belast verleden en/of beperkingen/stoornissen zoals ADHD, stoornissen in het autisme spectrum (ASS problematiek), hechtingsproblematiek, angststoornissen, PTSS, sociale beperkingen, gedragsstoornissen, cognitieve beperkingen en/of een leerachterstand. De begeleiding is daarop ingesteld. Er zal een plan opgesteld worden met doelen passend bij het kind/de jeugdige waarbij rekening gehouden wordt met de (on)mogelijkheden van de jeugdige.

Uitsluitingscriteria

Er zijn enkele beperkingen of stoornissen die een contra indicatie vormen voor een plaatsing bij Meet, de zogenaamde uitsluitingscriteria.
De uitsluitingscriteria/contra-indicaties voor plaatsing die te allen tijde gelden, ook gedurende de plaatsing, zijn:

 • Het hebben van een psychose
 • Jeugdigen met oncontroleerbaar “acting out” gedrag
 • Automutilatie
 • Verslaving
 • Zeer ernstig en meervoudig gehandicapte jeugdigen
 • Lichamelijk beperkte jeugdigen die genoodzaakt zijn in een rolstoel te zitten
 • Down syndroom
 • Doof-blinde jeugdigen
 • Jongeren onder de 4 jaar en boven de 18 jaar
 • Tienermoeders
 • Andere factoren die een plaatsing met de huidige geplaatste jeugdigen kunnen bemoeilijken

Meer informatie of aanmelden?